search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Intentieverklaring familiebedrijven"

Op 13 februari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over een intentieverklaring familiebedrijven.

"Familiebedrijven zijn de hoeksteen van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie.

In Overijssel is op 24 november een intentieovereenkomst getekend. Daar tekenden de Provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden een intentieverklaring, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van goed bestuur of bedrijfsopvolging. Dit zijn onderwerpen die in familiebedrijven soms net iets lastiger liggen en waar zij wat steun bij kunnen gebruiken. Dit kan zijn door kennisdeling of het verbinden van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken. Het CDA is enthousiast over dit Overijsselse initiatief en ziet graag dat ook de provincie Drenthe onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. Een intentieverklaring als die van Overijssel zou een mooie aanvulling zijn op het economisch beleid van de provincie Drenthe en zorgen voor een goed en stabiel economisch klimaat.

Vandaar dat wij u de volgende vragen stellen:

  • Bent u bekend met de intentieverklaring Samen in beweging voor familiebedrijven 2017-2019, die de provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden op 24 november jl. hebben ondertekend?
  • Vindt u dit ook een goed initiatief? Kunt u hierbij specifiek aangeven in welke mate, en welke aspecten u aanspreken?
  • Is er vanuit de provincie ruimte in het economisch beleid voor nieuwe, aanvullende initiatieven gericht op het verder ondersteunen van familiebedrijven en het uitdragen van hun bedrijfsfilosofie? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u in dat kader bereid te onderzoeken of we ook in de provincie Drenthe tot een intentieverklaring kunnen komen, die gericht is op aandacht voor en ondersteuning van familiebedrijven? Indien ja, wie ziet u daarbij als mogelijke partners en bent u bereid deze partners vóór 1 mei 2017 bij elkaar te brengen om het draagvlak voor een dergelijke intentieverklaring te peilen?
  • Welke mogelijkheden ziet u nog meer om als provincie Drenthe familiebedrijven optimaal te ondersteunen?

Namens de CDA-Statenfractie,

Riëtte Wollerich"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen