search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Gevolgen branden Attero"

Op 7 januari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de gevolgen van de branden bij Attero.

"Bij het milieubedrijf Attero in Wijster is onlangs opnieuw brand ontstaan in een loods waar volgens de media verpakkingsafval werd opgeslagen. In de laatste 16 maanden is dit nu voor de derde keer dat er brand uitbreekt bij dit afvalverwerkingsbedrijf. Hoewel in de media door woordvoerders en de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe wordt gezegd dat de gevolgen voor de volksgezondheid minimaal zijn vraagt de CDA-Statenfractie zich af waar die uitspraken op gebaseerd zijn. In het verleden heeft Attero, samen met de Wageningen Universiteit & Research (WUR), biomonitoring uitgevoerd maar is daar vorig jaar mee gestopt. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Groen Links op 10 juli 2018 stelt u dat deze biomonitoring geen onderdeel is van vergunningvoorschriften maar een afspraak tussen het bedrijf en Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. Verder stelt u dat het besluit om te stoppen met deze biomonitoring geen effect heeft op de omliggende agrarische sector omdat Attero al gedurende 22 jaar metingen aan gewassen wordt gedaan. In die periode zijn volgens u geen significante effecten ten gevolge van de emissie van Attero in de onderzochte gewassen gevonden. Ook garandeert u in de beantwoording dat de uitstoot van de vuilverbrander geen invloed heeft op de gewassen en gezondheid van mens en dier. Nu er in een korte periode drie forse branden zijn geweest die ongetwijfeld hebben gezorgd voor uitstoot en verspreiding van schadelijke stoffen vraagt het CDA zich af wat daarvan de gevolgen zijn voor het milieu. In de omgeving van het bedrijf zijn namelijk o.a. zes proeftuinen gevestigd waar in het verleden in het kader van de biomonitoring onderzoek werd gedaan.

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen:

  • Wordt er in het kader van het toezicht naar aanleiding van de branden onderzoek gedaan door de RUD?
  • Kunt u aangeven op welke wijze de RUD haar toezichthoudende taak, specifiek met betrekking tot de branden, heeft uitgevoerd?
  • Heeft u als toezichthouder met Attero overleg gehad op welke wijze het bedrijf met preventiemaatregelen soortgelijke branden kan voorkomen?
  • Kunt u als toezichthouder garanderen dat de uitstoot, veroorzaakt door deze branden, geen invloed heeft of heeft gehad op de gewassen en gezondheid van mens en dier?
  • Zo neen, waarom niet?
  • Kunt u aangeven op basis van welke gegevens de burgemeester van Midden-Drenthe in de media aangeeft dat zij opgelucht is dat de risico's voor de volksgezondheid minimaal zijn?

Namens de CDA-Statenfractie,

Henk Reinders"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen