search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Capaciteitsproblemen netwerk Enexis"

Op 26 oktober heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over capaciteitsproblemen bij netwerk Enexis.

"Een bedrijf in Nieuw Buinen wil 1700 zonnepanelen plaatsen. Alles is in kannen en kruiken: De SDE-subsidie, de financiering en de contracten met de leverancier van de zonnepanelen. Er ontbreekt nog één ding: Afspraken met Enexis over de vervanging van de transformator op het terrein van dit bedrijf. Enexis kan deze afspraken niet maken omdat zij twee weken geleden heeft besloten dat het net vol zit en teruglevering van de stroom, die het bedrijf nodig heeft om het businessplan rond te krijgen, niet meer mogelijk is. De provincie Drenthe zet zich in voor energietransitie en vindt het belangrijk om binnen het klimaatakkoord van Parijs te blijven en zo spoedig mogelijk over te schakelen naar duurzame energie. De Provincie is ook bezig met het opstellen van plannen voor de Regionale Energie Strategie.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  • Is het bij het college bekend dat Enexis (Tennet) capaciteitsproblemen heeft op het net, waardoor grootschalige projecten voor de duurzame winning van elektriciteit voorlopig niet meer mogelijk zijn?
  • Hebt u een overzicht van projecten die door de beslissing van Enexis op de tocht komen te staan en zo ja, wilt u die dan toesturen?
  • De aangehaalde casus betreft het gebied rond Gasselte en Stadskanaal, dus het noordoosten van Drenthe en het zuidoosten Groningen. Zijn er nog andere gebieden in Drenthe waar deze capaciteitsproblemen spelen?
  • In hoeverre kunnen deze capaciteitsproblemen een rem zetten op het streven van de provincie Drenthe om binnen afzienbare tijd energieneutraal te zijn?
  • In hoeverre heeft het reserveren van capaciteit voor de toekomstige windturbines in het Mondengebied invloed op het besluit van Enexis om geen nieuwe teruglevering van stroom via het net toe te staan?
  • Is het college het met de CDA-fractie eens dat zonnedaken van groot belang zijn voor ons streven naar energieneutraliteit en dat daarom het principe van "wie het eerst komt, het eerst maalt" in het geval van terug leveren van stroom als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen voor gaat op het leveren van stroom door windturbines die er nog niet staan?
  • Wat kan het college doen om de energieleveranciers te bewegen om (meer) haast te maken met voorzieningen op het net, zodat initiatieven van bewoners en bedrijven niet worden ontmoedigd?
  • De CDA-fractie is voorstander van het winnen van energie via zonnepanelen op daken. De sanering van asbestdaken wordt gekoppeld aan de energiewinning via zonnepanelen op het dak. In hoeverre kan deze ontwikkeling de asbestsanering vertragen?

Klaas Neutel, CDA-fractie"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen