search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Asbestopslag"

Op 30 augustus heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over asbestopslag.

"Op de voorpagina van Trouw van zaterdag 11 augustus stond dat "Asbest afval domweg blijft liggen". Op pagina 16 van dezelfde krant staat te lezen dat het zeer wel mogelijk is om asbest afval te recyclen tot een stof die goed bruikbaar is als cementvervanger in beton. Zo zou het mes aan twee kanten kunnen snijden; het asbest wordt opgeruimd, en er is een vervangende grondstof voor beton dat een bron van CO2 is.

Per 1 januari 2024 geldt er een algemeen verbod op asbestdaken. Als provincie wordt er op dit moment fors ingezet op de ondersteuning bij het verwijderen van de asbestdaken in Drenthe. Hoewel er al wel gesaneerd wordt moet er de komende jaren nog bijna 5 miljoen m2 worden gesaneerd. Dit betekent dat er de komende jaren een grote hoeveelheid asbestafval zal ontstaan. Zoals we als CDA fractie begrijpen wordt het huidige asbestafval in de grond gestopt waar het dan ten eeuwige zal blijven liggen. Is dat nu ook op lange termijn wel de goede keus zo vragen we ons af. Zeker ook gezien de hierboven genoemde recyclingmogelijkheid. Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

  • Wordt in Drenthe het asbestafval ook opgeslagen?
  • Zo ja, bent u bekend met de hoeveelheden, de plaatsen waar dit afval zich bevindt en hoe het asbest wordt opgeslagen?
  • Bent u bekend met de mogelijkheid om asbest te recyclen?
  • Hoe kijkt u aan tegen de huidige opslag methode in relatie tot mogelijke toekomstige risico's en alternatieven?
  • Kunt u aangeven welke rol de provincie Drenthe kan spelen in een veilige opslag, verwerking en recycling van asbest afval, zodat risico op bodem vervuiling tegen gegaan wordt. Welke mogelijke alternatieven voor begraven zijn er?

Namens de CDA-Statenfractie Henk Reinders"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen