search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Aandacht voor lesprogramma VOMOL"

De fractie van het CDA heeft op 14 december schriftelijke vragen gesteld over het lesprogramma VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer).  

"Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stellen in 2017 ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor een veilig en bereikbaar Drenthe. Hiervan gaat 24 miljoen euro naar de exploitatie van het openbaar bus- en treinvervoer, 5 miljoen gaat naar diverse infrastructurele projecten. Er gaat bovendien 1 miljoen naar projecten in het kader van gedrag en educatie en volgens het door de provincie uitgegeven persbericht komt dit bedrag beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe . Dit wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Het programma is er op gericht om met maatregelen die het gedrag beïnvloeden, de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Het CDA heeft bij gelegenheid van de Algemene Politieke Beschouwingen in juli van dit jaar aandacht gevraagd voor het lesprogramma VOMOL (Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer). Kinderen fietsen dagelijks naar school en komen zeker in de plattelandsgebieden in aanraking met landbouwverkeer. Want landbouw is een belangrijke economische drager in onze provincie. Door dit programma worden kinderen van groep 7 en 8 bewust gemaakt van de gevaren van grote tractoren en machines. Leerlingen van die groepen komen in aanraking met de AOC's en AOC-leerlingen worden bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt om te rijden met een grote machine.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is in het Programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe aandacht voor VOMOL? Zo ja, hoe ziet die aandacht er uit? Zo neen, waarom niet?
  2. Is het college bereid om in samenspraak met Cumela, de AOC's en veilig verkeer Drenthe in onze provincie dit project uit te rollen in Drenthe?
  3. Hebben zich al scholen of kennisinstellingen zich aangemeld voor VOMOL of vergelijkbaar lesprogramma?

Namens de CDA-Statenfractie,

Klaas Neutel"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen