search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA, PvdA, SP en GroenLinks: "AED-reanimatiegeoefendheid"

Op 23 oktober hebben de fracties van CDA, PvdA, SP en GroenLinks vragen gesteld over AED-reanimatiegeoefendheid in Drenthe. 

"Drenthe heeft een hoge prioriteit liggen op de sociale leefbaarheid vanuit de speerpunten Vitaal- en Dynamisch Platteland. Het versterken van de woon- en leefomgeving op het platteland heeft de aandacht. De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven en innovatie in de zorgvoorzieningen is gewenst. Er is daarnaast bewustwording dat langer thuis blijven wonen een andere uitgangspositie oplevert voor de economische en maatschappelijke samenhang op het platteland. Gevonden innovaties in de zorg, denk aan de beschikbaarheid van voldoende AED apparatuur op het platteland, en de mate van geoefendheid van voldoende burgers die eerste hulp bij incidenten rondom hartfalen kunnen verlenen is cruciaal. Uit informatie van de ambulancedienst UMCG Drenthe blijkt dat op dit moment 1% van de Drentse bevolking gecertificeerd is. UMCG Drenthe heeft de ambitie om dit naar 5% te brengen. De volgende vragen dienen zich daarbij aan:

  1. Deelt het College met ons de opvatting dat de beschikbaarheid van voldoende gecertificeerde mensen en middelen (technologische AED-apparatuur) die levensreddende handelingen rondom hartfalen kunnen bieden, cruciaal is voor een vitaal platteland?
  2. Is het College bekend met de initiatieven en resultaten van het zogenaamde Hart voor Drenthe-project en de activiteiten op dat punt in de Drentse gezondheidszorgketen?
  3. Kan het College aangeven op welke wijze zij ondersteuning zou kunnen geven in het realiseren van de ambitie om de geoefendheid in Drenthe verder te optimaliseren?
  4. Is het een houdbare gedachte om bovenstaande overwegingen te plaatsen in het kader van beleidsuitgangspunten rondom de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, zoals zijn bedoeld onder Dynamisch Drenthe (product 7.3) en het UMCG ambulancezorg Drenthe, voor zover dat nog niet aan de orde mocht zijn, te betrekken bij de "Rondetafel Zorg".

Namens het CDA (Bart van Dekken)

Namens Groen Links (Henk Nijmeijer)

Namens de PvdA (Ronald Koch)

Namens de SP (Frank van de Pol)"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen