search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Brede steun voor voorstel Sport & Duurzaamheid

Op 23 maart heeft de commissie Omgevingsbeleid gesproken over het Statenstuk Sport & Duurzaamheid, een initiatiefvoorstel van de fracties PvdA, VVD, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SterkLokaal en 50PLUS.

De fracties stellen voor om ruimte te bieden aan projecten die bijdragen aan een energieneutraal Drenthe. Via een pakket aan maatregelen willen zij de sport ook in de toekomst toegankelijk houden, door energielasten van de buitensportverenigingen omlaag te brengen.

Om dit te bereiken, wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen:

  • tot het uitvoeren van energiescans. Hiermee krijgen sportverenigingen beter inzicht in hun energieverbruik.
  • om een energieloket te realiseren. De taken van een dergelijk loket zijn: het geven van onafhankelijke adviezen aan sportverenigingen en het enthousiasmeren van verenigingen om te komen tot een lager energieverbruik.
  • één of meer pilots te houden voor LED-verlichting.

Het Statenstuk Sport & Duurzaamheid staat 13 april als zogenoemd 'hamerstuk' (zonder debat) op de agenda van het Drents parlement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen