search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Brede steun voor behoud weide- en akkervogels in Drenthe

Landelijke en internationale onderzoeken laten zien dat het aantal weidevogels in Nederland, en zeker in Drenthe, schrikbarend afneemt. De fracties GroenLinks, PvdA, SP, D66 , Sterk Lokaal en 50PLUS willen deze tendens tegengaan en roepen in een motie Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen tegen deze drastische achteruitgang.

Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om – in overleg met alle betrokken partijen, waaronder Stichting Landschapsbeheer Drenthe en vertegenwoordiging van de vrijwilligere Weidevogelgroepen  – te komen tot een provinciaal programma 'Behoud weide- en akkervogels in Drenthe'.  Vanuit het Drents parlement kreeg de motie brede steun: alle fracties stemden ermee in.

Lees hier de motie.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen