search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Statenvergadering: 16 december 2015

Op woensdag 16 december zijn 2 bijzondere commissieleden benoemd in het Drents parlement: Michel Berends (PvdA) en Harm Greven (Sterk Lokaal). 

Commissieleden

Besluiten

Met de volgende Statenstukken hebben alle fracties ingestemd:

Met het Statenstuk Vervolg OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt stemde een kleine meerderheid in (20 stemmen voor, 19 tegen). Voor het stuk stemden de volgende fracties: VVD, ChristenUnie, CDA, PVV en 50Plus. 

De motie vreemd aan de orde Ondersteuning Drentse energiecooperaties, ingediend door de fractie van de PvdA en ondertekend door: VVD, CDA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal, is aangenomen. 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen