search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Besluitenlijst: 8 april 2015

In de Statenvergadering van 8 april gaf informateur Peter Snijders een terugkoppeling van de gesprekken die hij gevoerd had met de 10 fracties.

In dezelfde vergadering is Henk Brink benoemd tot formateur. Zijn opdracht is te onderzoeken of een coalitie gevormd kan worden van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. Dit moet een collegeprogramma op hoofdlijnen opleveren, dat door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kan worden uitgevoerd. Bekijk hier de besluitenlijst 08-04-2015.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen