search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Anneke Beukers voorgedragen als voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Anneke Beukers is voorgedragen als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. In september stemmen Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen over haar benoeming. Wanneer de drie provincies instemmen met de voordracht, zal Beukers beëdigd worden in een Statenvergadering in Drenthe. De benoeming geldt in principe voor zes jaar.

Anneke Beukers is jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel geweest. Daarnaast heeft zij diverse toezichthoudende functies bekleed en is zij werkzaam geweest als interim-directeur in verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen.

Anneke Beukers

Beukers is een groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers: "Een goed werkende rekenkamer is een belangrijk instrument voor Statenleden en daarmee voor de voortdurende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur."

Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij geeft aan verheugd te zijn over de aanstaande benoeming van Beukers: "Anneke Beukers is een echte aanvulling op het college, met haar politieke ervaring en toezichthoudende expertise."

Noordelijke rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in 2004 in het leven geroepen is door Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij doet onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de drie provincies gevoerde bestuur. Sinds de start heeft de Noordelijke Rekenkamer meer dan 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen