search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Anneke Beukers beëdigd als voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Anneke Beukers is tijdens de Statenvergadering van 11 november 2020 beëdigd als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. In september hebben Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen ingestemd met haar benoeming. De benoeming geldt in principe voor zes jaar.

Voorzitter Noordelijke Rekenkamer - Anneke Beukers

Anneke Beukers is jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel geweest. Daarnaast heeft zij diverse toezichthoudende functies bekleed en is zij werkzaam geweest als interim-directeur in verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen.

Beukers is een groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers: "Een goed werkende rekenkamer is een belangrijk instrument voor Statenleden en daarmee voor de voortdurende aandacht voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur."

 

Noordelijke rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in 2004 in het leven geroepen is door Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. Zij doet onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door de drie provincies gevoerde bestuur. Sinds de start heeft de Noordelijke Rekenkamer meer dan 30 rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen