search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Aangenomen motie over aanvullende maatregelen CO2-reductie

De fractie van GroenLinks heeft op 11 november een motie ingediend, waarmee het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen op met aanvullende maatregelen te komen om verdergaande CO2-reductie ook na 2020 te bewerkstelligen.

De reden hiervoor i de Nationale Energieverkenning 2015. Volgens de Nationale Energieverkenning 2015 komt de CO2-reductie na 2020 vrijwel tot stilstand en reikt in 2030 niet verder dan 21%. Dit percentage is beduidend lager dan de in de Europese Unie afgesproken reductie van 40% in 2030.

Met 22 stemmen vóór en 19 stemmen tegen, is de motie aanvaard. Vóór de motie stemden: PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Sterk Lokaal.

Gerelateerd nieuws

Besluit 11 november 2016

Parlement stemt in met begroting

Het Drents parlement heeft op 11 november ingestemd met de begroting 2016. Daarnaast zijn 5 moties aangenomen. Lees verder in: Parlement stemt in met begroting MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen