search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Aandacht voor energie in jaarstukken 2015

Tijdens de Statenvergadering van 8 juni heeft het Drents parlement ingestemd met de jaarstukken 2015.

In de jaarstukken staat wat de provincie het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en hoeveel dat heeft gekost.

Het budget van het programma Energie is in overschreden, zo staat vermeld in de jaarstukken 2015. Voorgesteld wordt om dit bedrag in mindering te brengen op het budget voor 2016. De SP heeft in de Statenvergadering aangegeven dat zij de jaarstukken op dit punt wil wijzigen. De fractie van de SP diende hierom een amendement in, waarbij de in mindering brengen van het budget wordt geschrapt.

Lees hier het amendement.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen