search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

50PLUS: "Zonnepanelen op asbestdaken"

Op 25 januari heeft de fractie van 50PLUS vragen gesteld over zonnepanelen op asbestdaken.

"Sinds vorig jaar wordt er in de provincie Friesland, met steun van die provincie, een pilot uitgevoerd waarbij een te saneren asbestdak beschikbaar wordt gesteld aan een energiecoöperatie voor het plaatsen van zonnepanelen (zie de website samenzonderasbest.nl). De energie van de zonnepanelen gaat naar gebruikers in de directe omgeving. De financiële opbrengst van de panelen is voor de eigenaar van het dak, die hiermee de kosten van de asbestsanering (gedeeltelijk) kan financieren.

50PLUS is van mening dat deze regeling, die dit jaar ook in Groningen van start gaat, vooral voor minder daadkrachtige eigenaren van asbestdaken een goede oplossing kan zijn, temeer daar deze optie tevens bijdraagt aan duurzame energieopwekking. Wij vragen u derhalve:

  • Is het college op de hoogte van deze mogelijkheid en zo nee, is zij bereid deze nader te onderzoeken?
  • Indien mocht blijken dat ook het college positief is over deze mogelijkheid, is het college dan bereid dit te faciliteren in zowel operationele als financiële zin?
  • Zo ja, op welke termijn kan het college een pilot van start laten gaan? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

Fractie 50PLUS

Frank Duut"

Betrokken statenleden

F.p. Duut
F.P. Duut Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen