search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

50Plus: "Watercontrole lozingswater door bedrijven"

Op 6 oktober heeft de fractie van 50Plus schriftelijke vragen gesteld over watercontrole lozingswater door bedrijven.

"Twee jaar geleden is de Waterwet aangepast. Eén van de gevolgen van deze aanpassing is dat de handhaving van vergunningen voor lozingswater door bedrijven, is overgegaan van het waterschap naar gemeenten en provincies. Dit betekent dat het laboratorium van het waterschap opdracht van de gemeenten en provincie Drenthe moet krijgen om lozingswater te bemonsteren, te controleren en te rapporteren aan de opdrachtgever.

Het blijkt nu dat er in onze provincie in het geheel geen opdrachten worden gegeven voor regelmatige bemonstering en controle van lozingswater. Dit betekent derhalve dat zowel de Drentse gemeenten als de provincie Drenthe niet handhaven op afgegeven vergunningen.

Het behoeft uiteraard geen betoog dat dit kan leiden tot grote risico's voor het milieu en de gezondheid van mens en dier.

In dit verband vragen wij U:

  1. Is de provincie zich bewust van haar controlerende taak
  2. Zo nee, bent u bereid dit onverwijld te herstellen
  3. Zo nee, waarom niet
  4. Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u deze situatie herstellen.

Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite,

Met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter 50Plus

Frank Duut"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen