search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

50Plus: "Leeftijdsdiscriminatie bij duurzaamheidsleningen"

Op 25 september heeft de fractie 50Plus schriftelijke vragen gesteld over leeftijdsdiscriminatie bij duurzaamheidsleningen.

"Via het SNN werkt de provincie Drenthe indirect samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hierbij worden leningen onder gunstige voorwaarden aan particulieren verstrekt voor duurzame projecten. De SVn hanteert hierbij een leeftijdsgrens van 75 jaar. Het hanteren van een leeftijdsgrens is op zichzelf te verdedigen wanneer het gaat om een veel hogere leeftijd dan 75 jaar en bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ziekte en/of andere risicofactoren.

Echter, in de huidige tijd waarbij mensen in goede gezondheid een steeds hogere leeftijd bereiken, menen wij dat het stellen van een leeftijdsgrens niet alleen onwenselijk is, maar vooral geen recht doet aan de rechten en maatschappelijke betrokkenheid van gezond levende ouderen in onze samenleving. In dit verband wijzen wij u graag op het uitgangspunt in uw Collegeprogramma: "Iedereen doet mee".

Op grond van het vorenstaande menen wij dan ook dat hier sprake is van ongegronde leeftijdsdiscriminatie en vragen u:

  1. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van leeftijdsdiscriminatie
  2. Zo nee, waarom niet
  3. Zo ja, bent u bereid om bij het SNN/SVn dit punt aan de orde te stellen om de leeftijdsgrens te veranderen in een meer genuanceerde toetsing zonder een leeftijdsgrens vooraf.

Met vriendelijke groet,
Fractie 50Plus"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen