search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

50PLUS: "breedband voor iedereen"

Op 9 januari heeft de fractie van 50PLUS vragen gesteld over het onderwerp: breedband.

"Met het aantreden van de huidige coalitie in 2015 is het volgende uitgesproken: 'Iedereen doet mee en iedereen doet er toe". Daarbij was ook de ambitie om iedereen op snel internet te krijgen. In de huidige uitvoeringsinformatie 2017 blz. 12 staat dat het een doelstelling is dat in het voorjaar van 2019 in de witte gebieden breedband beschikbaar is. Dat is duidelijke taal. Inmiddels is duidelijk dat het laten afhangen van deze doelstelling aan burgerinitiatieven met een aanmeldingspercentage van 75% of hoger deze doelstelling niet gehaald zal worden. Ook de centrale overheid heeft zich inmiddels uitgesproken dat snel mobiel netwerk een basisbehoefte is (geworden). KPN is de enige leverancier met alles-in-één-pakket voor ons buitengebied vlgs provincie per defenitie een wit gebied dus geen of heel traag internet. KPN stelt dat het buitengebied voor KPN die gebieden zijn waar de downloadinternetsnelheid lager is dan 4Mbps, de uploadsnelheid is ca 10% daarvan.

  • Is het bekend dat de huidige aanbieder KPN een andere definitie van wit gebied heeft dan de provincie? Zo ja wat gaat PS eraan doen om gelijkluidende definities te bereiken?  
  • Is het bekend dat KPN wel een aanbieding heeft die snel internet geeft via het 4G netwerk echter die niet levert waar de snleheid van internet meer is dan 4 Mpbs omdat KPN vindt dat er geen buitengebied is? Volgens provincie definitie is tot ca 10-11 mbps traag internet. Zo ja, wat gaat GS doen om te bereiken dat indien gewenst door de klant KPN wel 4G uitlevert?
  • Gaat de provincie met haar ambitie/doelstelling in overleg met KPN om mensen in het werkelijk buitengebied te helpen aan snel internet eventueel via het 4G netwerk?
  • Is de provincie het met ons eens dat in sommige gevallen glasvezel voor snel internet niet nodig is maar volstaan kan worden met een 4G verbinding en dus iedereen wel mee kan doen? Hoe staat dit tegenover de grote investeringen die nu nodig zijn om glasvezel aan te leggen?
  • Hoe denken Gedeputeerde Staten de witte vlekke te bedienen (Iedereen doet mee en iedereen doet er toe) als aanwezige bewonersinitiatieven er wel zijn maar niet van de grond komen door de hoge aanmeldingsdrempel van 75%? Moet hier niet wat meer van de ambtitie spelen door bij bv 50% aanmeldingen wel de schop in de grond te steken?

Namens de fractie van 50PLUS,

F. Duut"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen