VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 07-04-2021 09:00 uur


Statenzaal
0
3
0
1
55
0
1
1
5
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 april 2021, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 195.08 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 7 april 2021 (pdf, 772.68 KB)