VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 16-06-2021 09:00 uur


Statenzaal
0
2
0
1
59
0
3
2
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 juni 2021, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 173.63 KB)