VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 12-05-2021 09:00 uur


Statenzaal
0
3
0
1
44
0
4
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 mei 2021, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 181.76 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 12 mei 2021 (pdf, 692.79 KB)