VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 16-09-2020 09:00 uur


Statenzaal
0
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
77
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 september 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 170.28 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 september 2020 (pdf, 794.46 KB)