VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 04-03-2020 09:00 uur


Statenzaal
0
4
0
0
1
1
1
1
1
2
40
0
19
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 maart 2020, incl. inspreker en Lijst van toezeggingen (pdf, 3.1 MB)