VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 02-12-2020 09:00 uur


Statenzaal
0
5
0
0
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
42
0
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 2 december 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 243.7 kB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 2 december 2020 (pdf, 807.2 kB)
Geactualiseerde Lijst van Toezeggingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid 2 december 2021 (pdf, 22 kB)