VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 04-12-2019 09:00 uur


Statenzaal
0
3
0
2
1
1
1
1
50
2
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 december 2019, incl. insprekers en Lijst van toezeggingen (pdf, 354.63 KB)