VergaderingVergadering van Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Datum: 21-02-2018 13:00 uur


Statenzaal
0
2
0
0
1
1
2
32
0
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 21 februari 2018, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 112,04 KB)