VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 26-10-2022 09:30 uur


Statenzaal
0
3
0
1
21
0
4
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 26 oktober 2022, incl. de Lijst van toezeggingen (pdf, 301,37 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 26 oktober 2022 (pdf, 716,85 KB)