VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 02-03-2022 09:30 uur


Statenzaal
0
3
0
1
14
0
1
2
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 2 maart 2022, incl. de Lijst van toezeggingen (pdf, 206.53 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 2 maart 2022 (pdf, 8.3 MB)