VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 15-09-2021 09:30 uur


Statenzaal
0
1
0
1
17
0
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 15 september 2021, inclusief de Lijst van toezeggingen (pdf, 236,25 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 15 september 2021 (pdf, 622,49 KB)