VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 24-06-2020 09:30 uur


Statenzaal
0
2
0
3
3
3
3
4
4
0
1
22
0
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 24 juni 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 281.1 KB)