VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 23-06-2021 09:00 uur


Statenzaal
0
2
0
1
17
0
1
1
1
1
2
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 23 juni 2021, inclusief de Lijst van toezeggingen (pdf, 328.23 KB)