VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 13-05-2020 09:30 uur


Statenzaal
0
2
0
0
7
3
3
3
4
2
38
0
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 13 mei 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 226.1 kB)