VergaderingVergadering van Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE)
Datum: 09-12-2020 09:00:00 uur


Statenzaal
0
2
0
0
4
2
2
1
1
1
25
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 9 december 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 411.8 kB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 9 december 2020 (pdf, 491.5 kB)