VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 13-04-2022 13:00 uur


Statenzaal
1
0
2
2
22
0
0
0
2
0
0
0
2
0
2
2
0
1
2
3
1
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 13 april 2022 (pdf, 133,43 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van Provinciale Staten van 13 april 2022 (pdf, 508,35 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 maart 2022, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 141,44 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vervolgvergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 23 maart 2022 (pdf, 505,41 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 30 maart 2022, incl. de Lijst van toezeggingen (pdf, 230,13 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 30 maart 2022 (pdf, 500,80 KB)