VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 07-07-2021 09:30 uur


Statenzaal
1
0
2
1
23
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
19
0
1
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 16 juni 2021, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 173.63 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie FCBE van 23 juni 2021, inclusief de Lijst van toezeggingen (pdf, 328.23 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 7 juli 2021, incl. moties (pdf, 596.44 KB)