VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 20-05-2020 10:00 uur


Statenzaal
1
0
1
1
39
0
4
5
0
2
2
2
2
2
3
3
3
1
0
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 maart 2020, incl. inspreker en Lijst van toezeggingen (pdf, 3.13 MB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 6 mei 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 272.35 KB)
Geactualiseerde Lijst van toezeggingenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 6 mei 2020 (pdf, 17.78 KB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 13 mei 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 226.05 KB)