VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 16-12-2020 09:30 uur


Statenzaal
1
0
3
1
31
0
0
2
2
2
2
3
4
2
2
3
2
2
3
21
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 25 november 2020 (inspreekavond) (pdf, 1 MB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 25 november 2020 (inspreekavond) (pdf, 312.5 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 2 december 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 243.7 kB)
Geactualiseerde Lijst van Toezeggingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid 2 december 2021 (pdf, 22 kB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 2 december 2020 (pdf, 807.2 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 9 december 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 411.8 kB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 9 december 2020 (pdf, 491.5 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2020, incl. moties (pdf, 639.5 kB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2020 (pdf, 802.1 kB)