VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 11-11-2020 09:30 uur


Statenzaal
1
0
3
0
2
13
0
0
2
2
2
8
5
2
2
5
2
2
2
1
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 21 oktober 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 113.31 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 21 oktober 2020 (pdf, 658.81 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 28 oktober 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 269.59 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 28 oktober 2020 (pdf, 550.37 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020, incl. moties (pdf, 690.34 KB)
Transcript (woordelijk verslag) van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020 (pdf, 888.37 KB)