Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 05-02-2020 13:00:00 uur


Statenzaal
1
0
1
1
15
0
0
0
0
2
2
2
2
2
1
1
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 22 januari 2020, incl. insprekers en Lijst van toezeggingen (pdf, 617.6 kB)
Geactualiseerde Lijst van toezeggingenlijst van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 22 januari 2020 (pdf, 18.7 kB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 22 januari 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 222.2 kB)
Geactualiseerde Lijst van toezeggingen van de Statencommissie Financiën, Cultuur, bestuur en Economie van 22 januari 2020 (pdf, 136.3 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 5 februari 2020, incl. motie (pdf, 584.8 kB)