VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 01-07-2020 09:30:00 uur


Statenzaal
1
0
1
2
24
0
0
2
2
2
10
3
4
2
1
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 juni 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 234.2 kB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 24 juni 2020, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 281.1 kB)
Geactualiseerde Lijst van toezeggingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 17 juni 2020 (pdf, 16.6 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli 2020, incl. moties (pdf, 605.3 kB)