VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 03-07-2019 13:00 uur


Statenzaal
1
0
2
2
13
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
4
2
3
2
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 19 juni 2019, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 399,82 KB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 juni 2019, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 202,46 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2019, incl. moties (pdf, 786,89 KB)