VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 03-07-2019 13:00 uur


Statenzaal
1
0
2
2
13
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
4
2
3
2
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 19 juni 2019, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 202.46 KB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 3 juli 2019, incl. moties (pdf, 786.89 KB)