VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 18-12-2019 13:00 uur


Statenzaal
1
0
2
3
9
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 4 december 2019, incl. insprekers en Lijst van toezeggingen (pdf, 354.6 kB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 6 december 2019 (pdf, 155.5 kB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 4 december 2019, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 415 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2019, incl. moties (pdf, 456.7 kB)