Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 13-11-2019 09:30 uur


Statenzaal
1
0
2
1
16
0
0
2
2
2
3
13
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 30 oktober 2019, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 355.7 kB)
Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2019, incl. moties (pdf, 878.1 kB)