VergaderingVergadering van Provinciale Staten (PS)
Datum: 03-02-2016 13:30 uur


Statenzaal
1
0
2
2
12
0
0
0
0
0
2
2
2
1
2
3
1
3
1
0
Algemene bijlage
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 13 januari 2016, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 88.73 KB)
Samenvatting van de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 januari 2016, incl. Lijst van toezeggingen (pdf, 269.96 KB)
Geactualiseerde Lijst van toezeggingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid van 13 januari 2016 (pdf, 21.38 KB)