Archief bestuursorganen

Statencommissie Cultuur en Economie (vanaf 20 april 2011 tot 1 september 2013) (CE)

Statencommissie Bestuur en Financiën (vanaf 20 april 2011 tot 1 september 2013) (BF)

Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie (tot 20 april 2011) (BFE)

Statencommissie Cultuur en Welzijn (tot 20 april 2011) (CW)

Statencommissie Milieu, Water en Groen (tot 1 september 2005) (MWG)

Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit (tot 1 september 2005) (RIM)

Statenvergadering

Statenontmoeting

Provinciale Conferentie MEP Drenthe

Informele Statenvergadering

Informatiebijeenkomst luchtruimherziening

Lijsttrekkersdebat DvHN

Onderzoekscommissie Eurochamp

Hoorzittingen Onderzoekscommissie (OC)

Statenontmoeting (SO)

Scholierendebat MEP

Debat Openbaar Onderwijs Assen

Bijeenkomst Thorium: feiten en fabels

Leer- en werksessie Drents parlement

Actueel vergaderoverzicht