W.M Meeuwissen-Dekker

Stemgedrag (32 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
6 november 2019 Motie M 2019-16; Motie van treurnis
9 oktober 2019 Motie vreemd aan de orde M 2019-15; CETA
9 oktober 2019 Motie M 2019-14; Haal Skills naar Drenthe
9 oktober 2019 Motie M 2019-13; Startnotitie RES; verdrag van Aarhus
9 oktober 2019 2019-898; Startnotitie Regionale Energiestrategie
9 oktober 2019 Motie M 2019-11; GAE in regionaal mobiliteitsprogramma
9 oktober 2019 2019-897; Afspraken en maatregelen Klimaatakkoord
9 oktober 2019 Statenstuk 2019-900, Benoeming commissielid, niet zijnde Statenlid en benoeming leden Statencommissies
9 oktober 2019 Statenstuk 2019-901, Benoeming lid Begeleidingscommissie Accountant 2019
9 oktober 2019 Statenstuk 2019-892, Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe)
9 oktober 2019 Statenstuk 2019-896, Wijzigingen Verordening REP-SNN
9 oktober 2019 Motie M 2019-12; Programma broeikasgasemissies door landgebruik
3 september 2019 2019-882; Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie
3 juli 2019 Motie vreemd aan de orde M 2019-10; Universiteit van het Noorden
3 juli 2019 Motie M 2019-9 Eurochamp affaire - openbaar maken telefoongegevens
3 juli 2019 Motie M 2019-8 Eurochamp affaire - WOB verzoek
3 juli 2019 Motie M 2019-7; Biomonitoring Attero
3 juli 2019 Motie M 2019-5 Bestrijding eikenprocessierups
3 juli 2019 Statenstuk 2019-893, Voorjaarsnota 2019
3 juli 2019 Motie M 2019-6; Orange the World
3 juli 2019 Statenstuk 2019-891, 1e Bestuursrapportage 2019 en 3e Begrotingswijziging 2019
3 juli 2019 Statenstuk 2019-894, Ontwerpbegroting 2020 c a Noordelijke Rekenkamer
3 juli 2019 Statenstuk 2019-879, Deelname Gemeenschappelijke Regeling OV-Bureau Groningen Drenthe in Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
3 juli 2019 Statenstuk 2019-875, Benoeming nieuwe leden commissie Leefomgeving (cieL) en kennisnemen van het Terugblikonderzoek commissie Leefomgeving 2016-2017 met doorkijk naar 2018
3 juli 2019 Statenstuk 2019-895, Benoeming commissieleden, niet zijnde Statenleden en benoeming leden Statencommissies
25 juni 2019 2019-881; Regio Deal Natuurinclusieve landbouw
27 mei 2019 Statenstuk 2019-878, Jaarrekening 2018 HERZIEN
27 mei 2019 Jaarstukken 2018, Conceptbegroting 2020 en Begroting 2019 na wijziging SNN, incl. accountantsverklaring; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 9 april 2019
27 mei 2019 Statenstuk 2019-880, Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
27 mei 2019 Statenstuk 2019-873, Intrekkingsverordening regelgeving SNN 2019-1
27 mei 2019 Statenstuk 2019-872, Financiële bijdrage transformatie Zuidlaren
27 mei 2019 Statenstuk 2019-874, Verordening vergoeding Statenfracties 2019
25 7 0 0

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

Inloggen

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?