T.P. Blinde

Stemgedrag (101 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
1 juli 2020 Statenstuk 2020-943, 5e Wijziging van de Begroting 2020
1 juli 2020 A 2020-5 Sociale Agenda 2020-2023 - D66 - VERWORPEN
1 juli 2020 Statenstuk 2020-936, Herzien exemplaar, Sociale Agenda 2020-2023
1 juli 2020 Statenstuk 2020-937, Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV
1 juli 2020 A 2020-4 Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis - SP - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-16 Biologische landbouw - SP, PvdD - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren biodiversiteit - SP, PvdD - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-14 Iedere tuin een regenton - SP - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-13 Structurele verbetering financiële positie gemeenten - PvdD, PvdA, FvD, CU, GL, VVD, CDA, D66, SP, SL - AANGENOMEN
1 juli 2020 M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen - GL, PvdA, CDA, PvdD, CU, D66, SP - AANGENOMEN
1 juli 2020 M 2020-11 Steun aan politie en rechtstaat - PVV - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-10 Zon op daken - VVD, CDA, Sterk Lokaal - AANGENOMEN
1 juli 2020 Statenstuk 2020-940, Voorjaarsnota 2020
1 juli 2020 Statenstuk 2020-938, 1e Actualisatie begroting 2020
1 juli 2020 Statenstuk 2020-942, Ontwerpbegroting 2021 Noordelijke Rekenkamer
1 juli 2020 Statenstuk 2020-931, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize
27 mei 2020 M 2020-8 Stoppen nachtelijke lichtbakbejaging - AANGENOMEN
27 mei 2020 Statenstuk 2020-932, Energietransitie-agenda 2020-2023
27 mei 2020 RAPPORT NOORDELIJKE REKENKAMER VERDELING ONDER HOOGSPANNING; STATENSTUK 2020-928 HERZIEN
27 mei 2020 Statenstuk 2020-922, Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing voorhangprocedure
27 mei 2020 Statenstuk 2020-919; Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een nabijgelegen carpoolplaats
27 mei 2020 Statenstuk 2020-918, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34
27 mei 2020 A 2020-3 Energietransitie-agenda; Toevoeging Zonneladder
27 mei 2020 A 2020-1 NRK-rapport; overnemen aanbevelingen (SP, PvdD, PVV, FvD)
20 mei 2020 M 2020-7 Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen - AANGENOMEN
20 mei 2020 M 2020-6 Motie Toevoeging GAE en RUG - FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-5 Motie stikstofmaatregelen en de Natura2000-status - PVV, FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-4 Motie Stikstofmaatregelen - PVV, FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-3 Motie Stikstof - CDA, VVD, PvdA, CU, GL, SL, FvD
20 mei 2020 Statenstuk 2020-923, IT Hub Hoogeveen
20 mei 2020 Statenstuk 2020-921, Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' 2020-2025
20 mei 2020 Statenstuk 2020-934, Herzien exemplaar, Jaarstukken 2019
20 mei 2020 Statenstuk 2020-925, Verordening vergoeding Statenfracties 2020
20 mei 2020 Statenstuk 2020-924, Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe (Wnra)
20 mei 2020 Statenstuk 2020-926, Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer
20 mei 2020 Statenstuk 2020-941, Benoeming leden in de Statencommissies
20 mei 2020 Statenstuk 2020-927, Benoeming commissielid niet zijnde Statenlid
5 februari 2020 Statenstuk 2019-914, Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans)
5 februari 2020 Statenstuk 2020-920, Benoeming commissieleden niet zijnde Statenleden
5 februari 2020 Statenstuk 2020-917, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020
5 februari 2020 Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2020; Statenstuk 2020-916
5 februari 2020 Statenstuk 2019-913, Agiostorting NOM en opheffen IFNN
5 februari 2020 M 2020-1 Schadeprotocol mijnbouwschade AANGENOMEN
5 februari 2020 M 2020-2 Verlaging maximum snelheid op N33 en N34 VERWORPEN
31 11 1 1

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?