T.P. Blinde

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Onthouden
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

92 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

95 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

104 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

57 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag