Simone Buissink

Simone Buissink

Foto van Simone Buissink

Contact informatie

Logo van Statengriffie
Orgaan: Statengriffie Periode: van: tot: Functie: Statengriffier

Sinds mei 2010 ben ik de griffier van Provinciale Staten van Drenthe. In die hoedanigheid heb ik vooral drie taken. Waar nodig stem ik beleid- en besluitvormingsprocessen op elkaar af. Hiervoor heb ik veel contact met  bestuurders, ambtenaren, externe partijen en natuurlijk de politiek. Daarnaast adviseer ik de Statenleden en de commissaris van de Koning over vooral bestuurlijke en juridische onderwerpen en ondersteun ik het presidium (de fractievoorzitters). Ik geef tenslotte met veel plezier leiding aan de Statengriffie, een hecht en stevig team. Samen proberen we zoveel mogelijk toegevoegde waarde te hebben voor Provinciale Staten en de Drentse samenleving!

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?