PVV

Stemgedrag (101 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
1 juli 2020 Statenstuk 2020-943, 5e Wijziging van de Begroting 2020 3 0 0 0
1 juli 2020 A 2020-5 Sociale Agenda 2020-2023 - D66 - VERWORPEN 0 3 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-936, Herzien exemplaar, Sociale Agenda 2020-2023 3 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-937, Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV 0 3 0 0
1 juli 2020 A 2020-4 Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis - SP - VERWORPEN 0 3 0 0
1 juli 2020 M 2020-16 Biologische landbouw - SP, PvdD - VERWORPEN 0 3 0 0
1 juli 2020 M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren biodiversiteit - SP, PvdD - VERWORPEN 0 3 0 0
1 juli 2020 M 2020-14 Iedere tuin een regenton - SP - VERWORPEN 0 3 0 0
1 juli 2020 M 2020-13 Structurele verbetering financiële positie gemeenten - PvdD, PvdA, FvD, CU, GL, VVD, CDA, D66, SP, SL - AANGENOMEN 3 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen - GL, PvdA, CDA, PvdD, CU, D66, SP - AANGENOMEN 0 3 0 0
1 juli 2020 M 2020-11 Steun aan politie en rechtstaat - PVV - VERWORPEN 3 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-10 Zon op daken - VVD, CDA, Sterk Lokaal - AANGENOMEN 3 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-940, Voorjaarsnota 2020 3 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-938, 1e Actualisatie begroting 2020 3 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-942, Ontwerpbegroting 2021 Noordelijke Rekenkamer 3 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-931, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize 3 0 0 0
27 mei 2020 M 2020-8 Stoppen nachtelijke lichtbakbejaging - AANGENOMEN 0 3 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-932, Energietransitie-agenda 2020-2023 0 3 0 0
27 mei 2020 RAPPORT NOORDELIJKE REKENKAMER VERDELING ONDER HOOGSPANNING; STATENSTUK 2020-928 HERZIEN 0 3 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-922, Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing voorhangprocedure 0 3 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-919; Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een nabijgelegen carpoolplaats 0 3 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-918, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34 0 3 0 0
27 mei 2020 A 2020-3 Energietransitie-agenda; Toevoeging Zonneladder 3 0 0 0
27 mei 2020 A 2020-1 NRK-rapport; overnemen aanbevelingen (SP, PvdD, PVV, FvD) 3 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-7 Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen - AANGENOMEN 0 3 0 0
20 mei 2020 M 2020-6 Motie Toevoeging GAE en RUG - FvD - VERWORPEN 3 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-5 Motie stikstofmaatregelen en de Natura2000-status - PVV, FvD - VERWORPEN 3 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-4 Motie Stikstofmaatregelen - PVV, FvD - VERWORPEN 3 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-3 Motie Stikstof - CDA, VVD, PvdA, CU, GL, SL, FvD 0 3 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-923, IT Hub Hoogeveen 0 3 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-921, Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' 2020-2025 0 3 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-934, Herzien exemplaar, Jaarstukken 2019 3 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-925, Verordening vergoeding Statenfracties 2020 3 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-924, Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe (Wnra) 3 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-926, Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer 3 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-941, Benoeming leden in de Statencommissies 3 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-927, Benoeming commissielid niet zijnde Statenlid 3 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2019-914, Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans) 3 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2020-920, Benoeming commissieleden niet zijnde Statenleden 3 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2020-917, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020 3 0 0 0
5 februari 2020 Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2020; Statenstuk 2020-916 0 3 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2019-913, Agiostorting NOM en opheffen IFNN 3 0 0 0
5 februari 2020 M 2020-1 Schadeprotocol mijnbouwschade AANGENOMEN 3 0 0 0
5 februari 2020 M 2020-2 Verlaging maximum snelheid op N33 en N34 VERWORPEN 2 0 0 1

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?