Partij voor de Dieren

Stemgedrag (123 stemmingen)

Legenda

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Voor Tegen Onthouden Afwezig Uitslag
7 oktober 2020 M 2020-27 RES - Ruimte Woningwet - PvdA, VVD, GL, D66, CDA, PvdD 1 0 0 0
7 oktober 2020 M 2020-29 RES - Hoorzitting RES - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-26 RES - Maximering concept RES - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-25 RES - Proces concept RES - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-24 RES - Zonne-akkers in Veenkoloniën - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-23 RES - Kernenergie duurzame energiebron (erkenning) - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-22 RES - Kernenergie duurzame energiebron (bereidheid)n - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 A 2020-9 NRK rapport Duurzaamheid - landbouw aangepast - PvdD D66 1 0 0 0
7 oktober 2020 A 2020-8 NRK rapport Duurzaamheid - melkvee aangepast - PvdD GL D66 1 0 0 0
7 oktober 2020 A 2020-7 Subsidieverstrekking Marketing Drenthe 2021 en 2022 - SP 1 0 0 0
7 oktober 2020 A 2020-6 Subsidie Marketing Drenthe - Resultaatafhankelijke subsidieverstrekking - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-19 Onderzoek Provinciale Subsidieregistratie - PVV 0 1 0 0
7 oktober 2020 M 2020-20 Klimaatparagraaf - draagvlak en participatie energietransitie - PvdD, SP, D66, GL 1 0 0 0
7 oktober 2020 M 2020-17 Stageregeling Corona - VVD, D66, SL, FvD, GL, PvdA 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-930 HERZIEN, Draagvlak en participatie in de energietransitie 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-948, NRK-Rapport Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-945, Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024 0 1 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-947, Vaststelling Cultuurnota 2021-2024 Cultuur om te delen (herziene bijlage) 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-939, Economische Koers 2020-2023 (herziene bijlage) 0 1 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-951, Toekomst Drents Panel 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-946, Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020 1 0 0 0
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-949; Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer 1 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-943, 5e Wijziging van de Begroting 2020 1 0 0 0
1 juli 2020 A 2020-5 Sociale Agenda 2020-2023 - D66 - VERWORPEN 0 1 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-936, Herzien exemplaar, Sociale Agenda 2020-2023 1 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-937, Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV 1 0 0 0
1 juli 2020 A 2020-4 Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis - SP - VERWORPEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-16 Biologische landbouw - SP, PvdD - VERWORPEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren biodiversiteit - SP, PvdD - VERWORPEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-14 Iedere tuin een regenton - SP - VERWORPEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-13 Structurele verbetering financiële positie gemeenten - PvdD, PvdA, FvD, CU, GL, VVD, CDA, D66, SP, SL - AANGENOMEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen - GL, PvdA, CDA, PvdD, CU, D66, SP - AANGENOMEN 1 0 0 0
1 juli 2020 M 2020-11 Steun aan politie en rechtstaat - PVV - VERWORPEN 0 1 0 0
1 juli 2020 M 2020-10 Zon op daken - VVD, CDA, Sterk Lokaal - AANGENOMEN 0 1 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-940, Voorjaarsnota 2020 1 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-938, 1e Actualisatie begroting 2020 1 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-942, Ontwerpbegroting 2021 Noordelijke Rekenkamer 1 0 0 0
1 juli 2020 Statenstuk 2020-931, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize 1 0 0 0
27 mei 2020 M 2020-8 Stoppen nachtelijke lichtbakbejaging - AANGENOMEN 1 0 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-932, Energietransitie-agenda 2020-2023 1 0 0 0
27 mei 2020 RAPPORT NOORDELIJKE REKENKAMER VERDELING ONDER HOOGSPANNING; STATENSTUK 2020-928 HERZIEN 0 1 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-922, Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing voorhangprocedure 1 0 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-919; Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een nabijgelegen carpoolplaats 1 0 0 0
27 mei 2020 Statenstuk 2020-918, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34 1 0 0 0
27 mei 2020 A 2020-3 Energietransitie-agenda; Toevoeging Zonneladder 0 1 0 0
27 mei 2020 A 2020-1 NRK-rapport; overnemen aanbevelingen (SP, PvdD, PVV, FvD) 1 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-7 Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen - AANGENOMEN 1 0 0 0
20 mei 2020 M 2020-6 Motie Toevoeging GAE en RUG - FvD - VERWORPEN 0 1 0 0
20 mei 2020 M 2020-5 Motie stikstofmaatregelen en de Natura2000-status - PVV, FvD - VERWORPEN 0 1 0 0
20 mei 2020 M 2020-4 Motie Stikstofmaatregelen - PVV, FvD - VERWORPEN 0 1 0 0
20 mei 2020 M 2020-3 Motie Stikstof - CDA, VVD, PvdA, CU, GL, SL, FvD 0 1 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-923, IT Hub Hoogeveen 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-921, Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' 2020-2025 0 1 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-934, Herzien exemplaar, Jaarstukken 2019 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-925, Verordening vergoeding Statenfracties 2020 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-924, Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe (Wnra) 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-926, Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-941, Benoeming leden in de Statencommissies 1 0 0 0
20 mei 2020 Statenstuk 2020-927, Benoeming commissielid niet zijnde Statenlid 1 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2019-914, Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans) 1 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2020-920, Benoeming commissieleden niet zijnde Statenleden 1 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2020-917, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020 1 0 0 0
5 februari 2020 Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2020; Statenstuk 2020-916 1 0 0 0
5 februari 2020 Statenstuk 2019-913, Agiostorting NOM en opheffen IFNN 1 0 0 0
5 februari 2020 M 2020-1 Schadeprotocol mijnbouwschade AANGENOMEN 1 0 0 0
5 februari 2020 M 2020-2 Verlaging maximum snelheid op N33 en N34 VERWORPEN 0 1 0 0

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?